ฉันเคยได้ยินเรื่องนี้มาก ฉันเริ่มจะเชื่อแล้ว หลังจากที่ […]